Aprox. metodológica al funcionamiento intelectual límite / 1


Presentació de Nabiu a Onda Cero, 1996


Un mundo sin barreras. Onda Cero, 1997
Un tomb per la vida: Nabiu parla
dels borderline (Com Ràdio, 2006)Assemblea 29 de novembre de 2012Intervenció de Nabiu davant la Comissió
per les polítiques integrals de la discapacitat
20 de febrer de 2007

Intervenció de Nabiu davant la Comissió
per les polítiques integrals de la discapacitat
25 de novembre de 2009

Compareixença de representants de l'Associació
Catalana Nabiu davant la Comissió d'Estudi de la
Situació de les Persones amb Discapacitats
18 d'abril de 2010

Entrevista a TVE programa Para todos la 2

Entrevista a TV3. 15 d'agost de 1998