Normalitat i Límit(original) Manuel delgado i Carlota Gallén, eds.Les perspectives de les ciències socials davant la persona amb dificultats: El Límit Borderline, Funcionamiento Intelectual Límite.

Normalidad y Límite(original) Manuel Delgado y Carlota Gallén, eds. Construcción e integración social del borderline.

Detecció de persones F.I.L.(borderline)des del sistema educatiu al vallès occidental (original)Autors: Jaume Farràs i Gemma Moré. Estructurat en quatre capítols, el treball de recerca que teniu entremans és fruit d’una aproximació teòrica en primer lloc a les nocions de discapacitat, deficiència, retard mental i Learning Disabilities -que hem traduït per discapacitats d’aprenentatge. Exposem els elements bàsics d’aquest procés d’aprenentatge abans de capbussar-nos en unes primeres aportacions sobre la situació i les perspectives educativa i sanitària de la persona amb capacitat intel·lectual límit o Borderline.

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira: (original) Marco normativo regulador del trabajo prestado por personas con funcionamiento intelectual límite, (F.I.L.)

Informe de la Universitat de Lleida: (original) Integració sociolaboral dels borderline. Àmbit Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

Doctorado Patricia Olmo Rueda: Empleabilidad y adaptabilidad de los jóvenes con inteligencia límite y sus procesos de integración laboral.

Administración y Responsabilidad Social (original) Autores; Marta Puig y Andreu J. Martínez. La participación del sector público en la R.S.E. ha sido hasta ahora muy limitado, centrándose casi exclusivamente en la idea de favorecer y contribuir a su consolidación.

Conceptualización Funcionamiento Intelectual límite No existe ninguna definición que permita identificar los individuos con inteligencia límite como pertenecientes a una entidad nosológica definida más allá del simple significado del límite.

La inserció socio-laboral dels borederline a l’administració pública de la Generalitat de Catalunya

El procedimiento de incapacitación y las instituciones de guarda


Estudi de les necessitats educatives de l’alumnat amb Funcionament Intel•lectual Límit en l’etapa de primària i la secundaria obligatòria a Lleida (Ciutat)

V. El Contrato de Alimentos: Perspectiva jurídica 1. Concepto. 2. Sujetos. 3. Contrato de alimentos a favor de tercero. 4. Contenido. Modificación de las circunstancias. 5. Incumplimiento contractual. 6. Garantías contractuales.
VIII.Otras normas para la protección de los discapacitados y la incidencia de la LPPD en la regulación general de la incapacitación e instituciones de guarda

Les Fronteres de la Normalitat(esborrany) l'Hospitalet de Llobregat i BCN

l'Observatori Català de la Pobresa la vulnerabilitat i la inclusió social

autotutela-mandato